Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0986.541.935

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

Túi 2 Da Trồng Dưa Lưới

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên Sản Xuất các loại túi nhựa PE trồng cây 2 da, túi trồng cà chua, túi trồng dưa leo, dưa lưới, ớt.... và các loại cây trồng khác.
Có tất cả 3 zie. 
17x33 1kg 45 túi - 47 túi
18x36 1kg 38 túi - 40 túi
20x40 1kg 32 túi - 35 túi