Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0907.007.886

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP CAO

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên sx màng phủ nông nghiệp, màng lót công nghệ cao, Đen - Bạc; Đen - Trắng; Đen - Đỏ, sử dụng từ 6 tháng đến 18 tháng