Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0907.007.886

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

MPNN - TÚI TRỒNG DƯA

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên sx màng phủ nông nghiệp màng lót công nghệ cao, Đen - Bạc; Đen Trắng; đen đỏ, sử dụng từ 6 tháng đến 18 tháng