Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0986.541.935

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

CHI TIẾT SẢN PHẨM
Chuyên sx màng phủ nông nghiệp màng lót công nghệ cao, Đen Trắng, sử dụng từ 6 tháng đến 18 tháng
MPNN và màng lót có kích thướt khổ màng 50cm đến 1m2, dài từ 200m đến 400m