Hotline: Phụ Gia Nhựa: 0986.541.935 
PKD:     Bao Bì Nhựa  : 0907.007.886

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Daisy on the Ohoopee

Hover

HẠT MÀU TRẮNG SỮA ( White Masterbatch )

CHI TIẾT SẢN PHẨM